فرم تعیین وضعیت آموزشی و رفاهی دانشجویان

فرم تعیین وضعیت آموزشی و رفاهی دانشجویان

دانشجوی گرامی؛ لطفا به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید.