پيشنهاد خريد كتاب
كتاب بوستان انديشمندان است. حضرت امير (ع)
قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان گرامي
اين سامانه جهت به روز نمودن مجموعه كتابخانه راه اندازي شده است، لذا چنانچه جاي خالي كتابي را در مجموعه كتابخانه احساس مي كنيد. از پيشنهاد آن به ما دريغ نفرمائيد
سعي ما بر اين خواهد بود تا در اولين فرصت ممكن نسبت به تهيه آن اقدام نمائيم.


با سپاس فراوان
مركز اطلاع رساني كتابخانه مركزي